Advokaten 10

Print Print
14-12-2015

 

Vigtig debat om borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen
Advokatsamfundet havde i november inviteret til debatmøde med overskriften ‘Hokus Pokus du er rask’. Der var kamp om taletiden og enighed om, at borgerne har mistet tilliden til forvaltningerne, men politikere, handicaporganisationer og advokater havde konstruktive ideer til løsninger.

Straf skaber samfund
“Uden kriminelle ville sammenhængskraften i samfundet tilsyneladende forsvinde…”. Citatet er en fri oversættelse af et citat på engelsk af George Herbert Mead fra bogen ‘The Psychology of Punitive Justice’ (1918). Umiddelbart tænker man måske: Hvad det er for noget sludder? Men der er faktisk en række sociologer, som har været inde på noget lignende.
Det handler groft sagt om, at en ydre fjende eller et fjendebillede er et effektivt redskab til at skabe sammenhold indadtil. Kriminalitet og kriminelle kan være med til at skabe en sådan effekt.

Jo, dansk ret er EU-ret
EU-retten er gået fra at være terra incognita for en stor del af dommerstanden og langt ind i advokatstanden til – langsomt men sikkert – at blive integreret i dansk ret i en sådan grad, at det ikke mere går an at betragte EU-ret som et speciale for de få. 

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.