Advokaten 1

Print Print
27-01-2015

 

Forvaltningens skøn til serviceeftersyn
Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp, førtidspension eller hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet beror på et skøn, som domstolene sjældent prøver. Det betyder, at der mangler domstolskontrol med den offentlige forvaltning. Advokaten har talt med tre advokater og en lektor om de særlige problemstillinger, der er i spil, når borgeren har en sag mod forvaltningen.

EU-rettens beskyttelse af overvægtige mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
EU-Domstolen har i den længe ventede Kaltoft-dom slået fast, at der ikke efter EU-retten gælder et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Men fedme kan konkret udgøre et handikap, der ikke må diskrimineres mod. Er det godt eller skidt for de berørte? 

Menneskeretten – en demokratisk udfordring
Det er blevet et klippefast mantra i dansk politik, at vi naturligvis skal respektere de internationale menneskerettigheder. Men den fremtidige, demokratiske forandring af menneskerettighederne står over for den betydelige udfordring, at det politiske og folkelige ejerskab til menneskerettighederne i disse år ikke styrkes, men svækkes.

Læs Advokaten her.