Del dine erfaringer med adgangskontrol ved byretterne

Print Print
09-12-2015

 

Advokatsamfundet deltog 20. november 2015 sammen med Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Advokater i et evalueringsmøde med Domstolsstyrelsen, retspræsidenterne for de fem involverede byretter samt Dommerforeningen. På mødet blev de foreløbige erfaringer med forsøgsordningen drøftet. Den 1-årige forsøgsordning med adgangskontrol i retsbygningerne kører ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Glostrup, Retten i Aarhus og Retten i Aalborg. Forsøgsordningen fortsætter indtil sommeren 2016, hvor ordningen vil blive evalueret. Domstolsstyrelsen planlægger forinden da at holde et nyt møde med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Advokatsamfundet hører fortsat gerne om erfaringer med adgangskontrollen, som ønskes viderebragt til de relevante embeder. Sådanne oplysninger kan sendes på mail til chefkonsulent Marie Green, Advokatsamfundet (mgr@advokatsamfundet.dk).