Anonymiser domme

Print Print
03-06-2014


Både forsvarere og anklagere skal anonymisere domme, inden de udleveres i forbindelse med procedurer. Det er Advokatrådets Strafferetsudvalg og bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater enige om, efter at de har drøftet en henvendelse fra Rigsadvokaturen.
Der er også enighed om, at anonymisering ikke bør omfatte den dømtes fødselsår, da det kan være relevant i forhold til strafudmålingen. Desuden bør Anklagemyndigheden i forbindelse med udsendelse af anklageskrifter i sager med flere tiltalte være opmærksom på, at cpr-numre bliver overstreget, sådan at de tiltalte ikke kan se hinandens cpr-numre.
Endelig bør utrykt retspraksis – både af forsvarer og anklager – afleveres før proceduren.

For yderligere oplysninger kontakt formand for Strafferetsudvalget, Sysette Vinding Kruse og udvalgssekretær Rune B. B. Pedersen, sekretariatet, tlf. 33 96 97 36.