Embedsmænd skal analysere behov for konkurrence i advokatbranchen

Print Print
11-09-2014

 

Justitsministeren har som led i Regeringens vækstpakke nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere, hvordan reguleringen af advokatbranchen kan ændres for at skabe bedre konkurrence. Arbejdsgruppen består udelukkende af embedsmænd, og det har skabt kritik, skriver Altinget.
”Når man skal lave en analyse af lige nøjagtigt advokatreguleringen, så er det helt afgørende, at man også inddrager de organisationer, som ved noget om området. Derfor er det særdeles beklageligt, at man ikke inddrager de vigtigste aktører”, siger generalsekretær Torben Jensen til nyhedsbrevet.
Han opfordrer justitsministeren til at genoverveje udvalgets sammensætning.
”Vi er meget bekymret for, at man bare går ind og på baggrund af en analyse beslutter sig for lovændringer, uden at forarbejdet er gjort ordentligt. Så risikerer man at ende med en ordning, som dybest set ikke tilgodeser retssikkerhedsmæssige hensyn”, siger han.