Terrorlovgivning under lup

Print Print
13-08-2014

Som det er fremgået af pressen de seneste dage, vil regeringen nedsætte en sagkyndig kommission til en gennemgang af terrorlovgivningen.

Netop en evaluering af regelsættet har stået på Advokatrådets Ønskeseddel til det nyvalgte Folketing i 2011, og Rådet hilser derfor regeringens initiativ velkommen. I et brev til Justitsministeren, appellerer Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, til justitsministeren om at Advokatrådet bliver repræsenteret i udvalget, da advokatstanden indtager en særlig position i forsvaret for fundamentale retssikkerhedsmæssige garantier for borgerne.

Læs brevet til justitsministeren .