Stud.jur. til Advokatnævnets Sekretariat

Print Print
20-11-2014

 

Advokatnævnets formål er at behandle klager over advokater for derved at bidrage til at sikre et sundt retssamfund og højne tilliden til advokatstanden.

Vi søger en student ca. 15 timer ugentligt, som har lyst til at arbejde dedikeret med at løse denne vigtige samfundsmæssige opgave og indgå i det engagerede studenterteam, der er en vigtig del af medarbejdergruppen i Advokatnævnets Sekretariat.

Arbejdet som student i Sekretariatet består bl.a. i:

  • besvarelse af telefoniske henvendelser vedrørende klagesager og god advokatskik, herunder juridisk vejledning,
  • sagsbehandling vedrørende god advokatskik, herunder bidrag til udarbejdelse af afgørelser til Advokatnævnet,
  • opdatering af databaser vedrørende praksis, sanktioner m.v.

Vi ser helst, at du har afsluttet 2. år på jurastudiet og har gode faglige kvalifikationer. Endvidere lægger vi vægt på, at du er robust og ansvarsbevidst. Det er særdeles vigtig for os, at du har evnen til at indgå i et positivt samarbejde med kolleger – også i en travl hverdag med mange sager.

Vi kan tilbyde dig en udfordrende og selvstændig stilling, hvor vores studenterteam i høj grad selv er ansvarlig for at planlægge arbejdet. Du vil komme i berøring med alsidige juridiske problemstillinger, som du vil kunne drage nytte af ved en senere eventuel karriere inden for advokatbranchen, domstolene eller den offentlige forvaltning.

Vi kan endvidere tilbyde en pensionsordning, sundhedsforsikring og en attraktiv kantineordning.

Tiltrædelse 1. januar 2015.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Martin Korp Jensen på telefon 33 96 97 98.

Send din ansøgning vedlagt cv, karakterblad og evt. anbefalinger til aju@advokatsamfundet.dk snarest muligt og senest 3. december 2014. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 50.

Om os
Advokatsamfundet arbejder for at sikre tilliden til advokater og for at virke til gavn for retssamfundet. Advokatnævnets opgave med at behandle klagesager er et centralt led i at opnå disse mål. Advokat-samfundet er en moderne og effektiv organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til beslutning. Advokatsamfundet er en arbejdsplads, hvor vi sætter pris på gensidig fleksibilitet, og vi er meget opmærksomme på, at der skal være en reel balance mellem arbejds- og familieliv.

Du kan se mere om Advokatnævnet og Advokatsamfundet på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens
§ 144, stk. 1. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salær og adfærd. Advokatnævnets sekretariat indgår som
en selvstændig afdeling i Advokatsamfundets sekretariat og bistår nævnet med forberedelse og behandling af klagesager.
Advokatnævnets formandskab består af en formand og 2 næstformænd, der alle er dommere. Nævnet er i øvrigt
sammensat af 9 advokater og 9 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren.

Advokatsamfundet er organisationen for alle advokater i Danmark og omfatter mere end 6.000 advokater.
Vi er ca. 50 engagerede medarbejdere, der har fokus på trivsel, samarbejde og kvalitet. Se mere om Advokatsamfundet,
herunder om Sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på
www.advokatsamfundet.dk .