Strafferetssager, der søges indbragt for Højesteret

Print Print
12-11-2014

 

Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for Rigsadvokaten, de regionale statsadvokater og forsvarsadvokaterne. Formålet er at opnå en mere strategisk tilgang til, hvilke sager der søges indbragt for Højesteret.
På forummets seneste møde 1. september 2014 var der enighed om at udpege en række emner som fokusområder, som det i den kommende tid vil være hensigtsmæssigt at søge at få Højesterets stillingtagen til.

Se listen over generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret her.