Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten

Print Print
15-05-2014

Sø- og Handelsretten har netop offentliggjort en samlet vejledning om behandling af civile sager ved retten. Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra maj 2013, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten, herunder at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter. Mange af disse oplysninger lå i forvejen på rettens hjemmeside, men er altså nu samlet i ét dokument.

Læs Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten her.