Hurtigere behandling af sager med syn og skøn

Print Print
04-02-2014


Retsplejerådet foreslår i en ny betænkning en række ændringer af reglerne om syn og skøn. Målet er, at syn og skøn skal kunne gennemføres hurtigere, så sagsbehandlingstiden i sager med syn og skøn nedbringes.

Justitsminister Karen Hækkerup har modtaget Retsplejerådets betænkning om syn og skøn. Betænkningen indeholder en række forslag til ændringer af reglerne om syn og skøn, så syn og skøn kan gennemføres hurtigere.
Retsplejerådet foreslår blandt andet ændringer i reglerne om parternes begæring om syn og skøn, forenkling af processen med at stille spørgsmål til skønsmanden, en særlig blanket til skønserklæringen og synliggørelse af omkostningerne ved skønsforretningen.

“Det er vigtigt for regeringen, at borgerne får afklaret deres sager ved domstolene inden for rimelig tid. Jeg er derfor glad for at have modtaget Retsplejerådets forslag, som skal skabe grundlag for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager med syn og skøn," siger justitsminister Karen Hækkerup, der har sendt betænkningen i høring.

Læs hele Retsplejerådets betænkning her