Økonomisk tilbageholdenhed præger regnskabet

Print Print
20-06-2014

 

Af regnskabet fremgår, at der som led i organisationens drift generelt udvises tilbageholdenhed på udgiftssiden. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Advokatsamfundets Sekretariat har foretaget en gennemgang af en række løbende abonnementsaftaler med videre med henblik på genforhandling for at opnå en mere fordelagtig pris. Desuden har Advokatsamfundet i 2013 valgt at outsource sin IT-drift.

Det understreger Advokatrådet i sin ledelsesberetning i årsrapporten for regnskabsåret 2013. Revisionsarbejdet er udført af PWC, og årsrapporten er godkendt af Advokatrådet på et rådsmøde 9. april 2014.

Læs mere i Advokaten 5

Advokatsamfundets Årsrapport 2013 med bilag