Ny skatteminister vil rette lovbommert

Print Print
06-02-2014

 

Den nye skatteforvaltningslov afskærer borgeren fra at få omkostningsgodtgørelse, når en sag fra Vurderingsankenævnet skal prøves ved domstolene. Efter at Advokatrådets Skatteudvalg overfor skatteministeren har gjort opmærksom på problemet, har den ny skatteminister lovet at ændre loven og dermed det nye skatteretlige klagesystem, der trådte i kraft 1. januar.

Læs Skatteudvalgets brev til skatteministeren her.