Ny procedure for adgangskontrol i Ringsted arrest

Print Print
09-01-2014

Ny procedure for adgangskontrol i Ringsted arrest

Ringsted arrest har ændret proceduren i adgangskontrollen for forsvarsadvokater og deres besøg til deres klienter i arresthuset.

Det betyder, at blandt andre advokater på lige fod med øvrige besøgende skal kunne passere gennem detektorkarmen uden at den giver udslag. Hvis der medbringes mobiltelefoner, computere og lignende, så skal de på forlangende fremvises til det tjenestegørende personale inden opstart på besøget og efter endt besøg.

Årsagen til ændringen i proceduren er at følge den praksis, der i forvejen er gældende i flere arresthuse. Desuden skal det nævnes, at Ringsted arrest kun råder over et besøgslokale, og bookning af besøgslokale altid skal foretages, da det ellers ikke kan forventes, at et besøg med en klient kan gennemføres.