Ny justitsminister

Print Print
10-10-2014

 

Velkommen til en række vigtige opgaver
Advokatrådet hilser Mette Frederiksen velkommen som ny justitsminister. Der er mange opgaver at tage fat på for at bidrage til at højne retssikkerheden i samfundet, mener formanden for Advokatrådet, Søren Jenstrup.
- Først og fremmest ser Advokatrådet positivt på regeringens opbakning vedrørende dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager. Vi håber, at ministeren - med baggrund i den ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger – også vælger at bakke op om det store arbejde, som Advokatrådet igangsatte med en omfattende rapport i 2006, for at ændre den nuværende ordning, der medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund, som truer retssikkerheden og straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret urimeligt hårdt, siger Søren Jenstrup.
Han nævner desuden lovkvalitet, som et af Advokatrådets fokusområder. For et år siden lykkedes det i fællesskab at få ændret procedurereglerne, således at kvaliteten af lovarbejdet er væsentligt forbedret. Det er et område, som Advokatrådet til stadighed har fokus på.
Den forestående granskning af terrorlovgivningen er endnu et område, som Advokatrådet har store forventninger til, og dermed gerne bidrager til.
- Det er et væsentlig område, netop fordi det er helt centralt for anden lovgivning. Som det er i dag, oplever vi, at terrorlovgivningen er med til at skabe en glidebane for andre retsområdet, for eksempel hemmelige ransagninger i forbindelse med skattesager. Derfor er det vigtigt, at vi holder et skarpt øje med terrorlovgivningen.
- Endelig vil jeg nævne retshjælpen, som et af de områder, Advokatrådet hele tiden følger nøje. For at sikre lige adgang til loven for alle – om man bor i Københavns centrum eller i en lille by i Nordjylland – er det vigtigt, at vi som advokater er med til at sikre, at der er hjælp at få i alle hjørner af landet. Advokater har en lang tradition for at arbejde pro bono. Kombinationen mellem det frivillige arbejde og at de rigtige rammer bliver skabt herfor, skal også fremadrettet bidrage til, at der er lighed for loven, siger Søren Jenstrup.

Læs Søren Jenstrups brev til Mette Frederiksen