Flere fejl i skatteforvaltningsloven

Print Print
03-06-2014

Advokatrådets Skatteudvalg har konstateret endnu et utilsigtet problem i skatteforvaltningsloven, og har i en henvendelse til skatteminister Morten Østergaard (R) gjort opmærksom på problemet, og foreslået en lovændring.
Hovedreglen efter skatteforvaltningsloven er, at staten yder omkostningsgodtgørelse med 50 procent, når en borger vælger at indbringe en afgørelse fra Landsskatteretten for domstolene. I sager, der indbringes af Skatteministeriet, ydes der dog omkostningsgodtgørelse med 100 procent. Det er begrundet i, at det er urimeligt, at borgerne skal have udgifter i en sådan sag uanset udfaldet.
I forbindelse med ændringen af klagestrukturen på skatteområdet i 2013, har Skatteministeriet nu mulighed for at indbringe afgørelser fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn for domstolene. Der er imidlertid ikke sket en konsekvensændring af reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at princippet om, at borgeren får fuld dækning af omkostninger, hvis Skatteministeriet går videre til domstolene med en sag, ikke gælder, hvis det er en afgørelse fra ankenævnene, der indbringes.
- Jeg tror, det er endnu en smutter i lovgivningsarbejdet, for det kan jo ikke være rigtigt, at der er forskel på den hjælp, staten giver borgerne – alt efter hvor deres klager nu tilfældigvis bliver behandlet, siger formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup til Politiken.
I sin henvendelse til skatteministeren henviser han desuden til et svar fra ministeren i et brev fra februar 2014, hvor han lover, at der senest i starten af næste folketingsår vil blive fremsat et forslag til ændring af skatteforvaltningsloven. Herved vil et utilsigtet problem, der er opstået ved loven om den nye klagestruktur være afhjulpet, hvilket er meget tilfredsstillende, skriver formanden.

I Politiken er han også kritisk over for myndighedernes mulighed for at anke disse sager til domstolene:
- Landsskatteretten er den øverste administrative myndighed, når det gælder skattesager. Hvorfor i al verden skal deres afgørelser prøves i en ny runde ved domstolene? Landsskatteretten har jo et uomtvisteligt speciale i skattesager, det har de almindelige domstole ikke. Her er det generalister, der skal afgøre sagen. Det giver ingen menig, at myndighederne på den måde får en ekstra mulighed for at tryne borgerne, siger Poul Bostrup til avisen.