Glædeligt at regeringen dropper nytteløs regning til kriminelle

Print Print
09-10-2014

 

Ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger støtter Advokatrådets arbejde for at ændre reglerne om dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager.

Den nuværende ordning medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund, truer retssikkerheden og straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret urimeligt hårdt, mener formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, der ser positivt på de forslag, betænkningen indeholder.
Det store ekspertpanel, der har udarbejdet betænkningen, der blandt andet består af personer fra Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, politiet og Finansministeriet, er enige i dette synspunkt, der også er behandlet i flere juridiske afhandlinger på det seneste. Derfor glæder hun sig over, at regeringen nu lægger op til nye regler på området.
- Det er et alvorligt problem at løslade kriminelle og samtidig udskrive en regning, som i værste fald kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner både i honorar til forsvareren og udgifter til politiet for indhentelse af dna undersøgelser, tekniske erklæringer etc. Op til flere år efter domsafsigelsen kan man risikere at få opgørelse fra politiet om, hvad man skylder i sagsomkostninger uden at have nogen mulighed for at vurdere, om kravet er opgjort rigtigt. På det tidspunkt har man ingen kontakt med sin forsvarer længere, og de færreste ved, at de kan indbringe sagen for retten. Vil man endelig det, bliver det sandsynligvis en anden dommer end den, der kender sagen, som skal tage stilling.
- Det er dokumenteret, at gælden fastholder rigtig mange dømte i en kriminel løbebane, fordi man som gældsat og tidligere straffet kun har mulighed for at leve i en art parallelsamfund, hvor man arbejder sort og begår ny kriminalitet, fordi man skylder så store beløb, at man aldrig kan betale gælden og starte på en frisk, siger Sysette Vinding Kruse.
Der findes i dag ikke et samlet overblik over de samfundsmæssige omkostninger ved den gældsspiral, som tidligere straffede placeres i, og de konsekvenser det har for deres livsvalg. I alt inddriver politi og Skat gennemsnitligt 20 procent af den samlede gæld, som de dømte har fået pålagt i sagsomkostninger. De 80 procent bliver altså aldrig inddrevet, men der bliver brugt utroligt mange ressourcer på at forsøge at inddrive dem. 
Derfor er der ikke grund til bekymring over, hvor pengene nu skal komme fra, for de er alligevel aldrig blevet betalt. Langt hovedparten af sagsomkostningerne inddrives aldrig, og den del, der faktisk inddrives, kommer fra folk, som kan og vil betale. De vil alligevel blive pålagt at betale sagsomkostninger også efter det nye forslag, siger Sysette Vinding Kruse, der også peger på, at man ud fra tilsvarende betragtninger for godt 20 år siden valgte at ophæve pligten til at betale afsoningsomkostninger. I Norge og Sverige er der også regler om, at mindrebemidlede ikke skal betale sagsomkostninger i straffesager.
- Man hører somme tider som argument mod, at dømte ikke skal betale sagsomkostninger eller kun en del af dem, at det strider mod retsfølelsen, at folk der er dømt for alvorlig kriminalitet ‘kan slippe’. Men da de jo sidder i fængsel i lang tid og alligevel ikke kan betale den store gæld, som de kommer ud med, så fastholdes de i deres kriminalitet i stedet for at blive resocialiseret. Dermed udgør de stadig et retssikkerhedsmæssigt problem.
Advokatrådets rapport førte allerede for to år siden til, at Advokatrådets Strafferetsudvalg fik foretræde for Folketingets Retsudvalg og præsenterede en række løsningsforslag, som altså nu indgår i betænkningens forslag.