Indhentning af oplysninger om jordforurening

Print Print
02-12-2014

Til alle ejendomsmæglere og advokater i Region Hovedstaden

Vigtig ændring om indhentning af oplysninger om jordforurening

Hvert år besvarer Region Hovedstaden ca. 28.000 forespørgsler om jordforurening. Forespørgslerne kommer typisk fra ejendomsmæglere og advokater. På sigt skal ejendomsmæglere og andre interesserede selv kunne finde disse oplysninger for alle kommuner ved søgning på regionens hjemmeside.
Siden den 3. marts 2014 har det været muligt at søge oplysninger om alle grunde i Allerød og Hørsholm Kommune direkte på Region Hovedstadens hjemmeside.  Pr. 1. september 2014 blev det muligt at fremsøge oplysninger i  Egedal, Furesø og Rudersdal Kommune.  Fra den 1. december 2014 er det nu muligt også at fremsøge oplysninger i Albertslund, Brøndby, Fredensborg og Vallensbæk Kommune.

Indhentning af forureningsoplysning for en ejendom i Albertslund, Allerød, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Rudersdal og Vallensbæk Kommune
Der skal ikke længere sendes mail til Region Hovedstaden, når der ønskes oplysning om jordforurening på en ejendom i Albertslund, Allerød, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Rudersdal og Vallensbæk Kommune.
I stedet skal der søges på  regionens hjemmeside ud fra ejendommens matrikelnummer og ejerlav.  Det er muligt at udskrive en attest om grunden.

Indhentning af forureningsoplysning for en ejendom i øvrige kommuner
De øvrige kommuner i Region Hovedstaden vil løbende blive lagt på Regionens hjemmeside, når data er klar. Indtil da, skal der fortsat søges oplysninger om jordforurening ved at indsende skemaet ”Oplysninger om jordforurening” til Region Hovedstaden på mail: jordforurening@regionh.dk

Hent skemaet "Oplysninger om jordforurening" (pdf)

Hent skemaet "Oplysninger om jordforurening" (word)

Indhentning af forureningsoplysning på Danmarks Miljøportal
Danmarks Miljøportal kan man også finde oplysninger om forurenede grunde og få udskrevet en Jordforureningsattest (Vejledning). Man skal være opmærksom på, at en søgning på Danmarks Miljøportal kun giver oplysning om grunde, hvor forureningen er kortlagt eller grunde, hvor regionen har vurderet, at den ikke skal kortlægges.

Med venlig hilsen
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2014/Jordforurening.aspx - d. 20-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.