Løs formulering i nyt lovforslag om bortfald af opholdstilladelse

Print Print
10-12-2014

 

Et nyt lovforslag skal søge at forebygge radikalisering og ekstremisme i forbindelse med det stigende antal personer, der rejser fra Danmark til blandt andet Syrien for at tilslutte sig militante oprørsbevægelser. I udlændingeloven er der blandt andet forslag om at indsætte en bestemmelse om, at en opholdstilladelse eller -ret bortfalder, hvis en udlænding opholder eller har opholdt sig uden for landet, og der er ’grund til at antage’ at udlændingen under opholdet deltager i eller deltaget i aktiviteter, som blandt andet kan indebære eller forøge en fare for Statens sikkerhed.
Advokatrådet har afgivet høringssvar, og i den forbindelse påpeger formand for Strafferetsudvalget Sysette Vinding Kruse, at forslaget er alt for løst formuleret og dermed svækker retssikkerheden betydeligt for de personer, som lovændringen kommer til at berøre.
- Formuleringen ”grund til at antage” betyder, at blot en mistanke som politiet eller PET nærer til den pågældendes adfærd kan få alvorlige konsekvenser for de mennesker, som risikerer aldrig at kunne komme ind i Danmark igen, og dermed heller ikke i det meste af Europa. Forslaget rammer ikke kun unge mænd eller kvinder, der drager i krig men kan også ramme deres medfølgende koner og børn, idet disse også antages at kunne blive radikaliseret ved at bo i et krigshærget land. Og hertil kommer oven i købet, at klagemulighederne for en sådan person er dårlige, siger Sysette Vinding Kruse.