Advokaten 4

Print Print
13-05-2014

Jeg så det ske
Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker. Men hvor sikkert er vidnebeviset?
Vi mennesker fylder hukommelsens huller ud og digter ubevidst videre på det, vi har set. Og når hjernen først har dannet sig et billede af bænken, manden eller cyklen, ændrer vi det ikke igen.
Professoren, psykologen, dommeren, forsvareren og anklageren fortæller om deres forskning og overvejelser, når det gælder vidnebeviset.

På utålelige vilkår
De er udstødt af samfundet. De har ingen mulighed for at få job. De har 30 kroner om dagen til underhold. Det er vilkårene for en lille gruppe udviste, der lever i et ureguleret ingenmandsland. Peter Vedel Kessing fra Dansk Institut for Menneskerettigheder har set vilkårene for tålt ophold efter i sømmene.

Rene linjer hele vejen rundt, tak!
Kommunikationen fra fængslet til omverdenen er usmidig. Det gælder blandt andet ved ombeskikkelser, hvor der kan gå lang tid før den oprindelige forsvarer får besked. Imens arbejder han videre med den sag, han i realiteten ikke længere har. Advokatrådets Strafferetsudvalg foreslår en praktisk løsning på problemet, der også rækker ind i de advokatetiske regler om klientfiskeri.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.