Strukturudvalgets rapport

Print Print
17-06-2014

Rapporten fra Strukturudvalget, som blev nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater sidste år, er netop blevet offentliggjort. Både rapporten og det meget fyldige bilagsmateriale er gjort tilgængeligt for alle, der måtte ønske at dykke nærmere ned i de emner, der er belyst og behandlet.

-Jeg har store forhåbninger til, at rapportens anbefalinger kan strukturere ikke blot Advokatrådets strategiske arbejde, men også samarbejdet med Danske Advokater og de øvrige frivillige foreninger, siger Søren Jenstrup, formand for Advokatrådet.

-Nedsættelsen af et fast samarbejdsudvalg, der vil få mulighed for at arbejde sig systematisk gennem anbefalingerne for at formidle organisationernes synspunkter begge veje, vil utvivlsomt gøre det mere klart, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan engagere vores ressourcer i virket til gavn for såvel retssamfund som advokatsamfund, siger Søren Jenstrup. Han takker udvalget for engagement og målrettet fokusering på at skabe et håndgribeligt praktisk fundament for det fremadrettede samarbejde, som skaber mulighed for, at alle advokater opnår indsigt i og forståelse for organisationernes særlige opgaver og samspillet mellem dem.

“I den forbindelse vil jeg særligt fremhæve, at den allervigtigste ressource er os selv. Lad jer derfor inspirere af materialet til at tage ordet og til at indgå i udvalgsarbejde, råds- og nævnsarbejde. Der er brug for alle som lægger vægt på denne dimension af at være advokat.”

“En del af forståelsen af opgavernes indhold og relevans hænger uløseligt sammen med økonomi. Advokatrådet skærper derfor praksis med at give detaljeret indsigt i organisationens økonomi, herunder ikke mindst den økonomiske sammenhæng mellem de årlige bidrag og varetagelsen af Advokatsamfundets opgaver.”

Læs Strukturudvalgets rapport.

Læs mere om Advokatrådets økonomi i Advokaten 5, der udkommer 23. juni 2014.