Regeringens Skattelypakke

Print Print
12-11-2014

 

Skatteminister Benny Engelbrecht præsenterede regeringens nye skattelypakke på et pressemøde i sidste uge. Advokatsamfundet har været en del af det udvalg, der – som der fremgår af kommissoriet “har haft til opgave at udarbejde et sæt overordnede anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse.”

Resultat af udvalgets arbejde er en række anbefalinger:

  • Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænke anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed.
  • Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattely-lande.
  • Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages.
  • Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.
  • Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

Se rapporten Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse her.