Informationsmøde om konstitutionsstillinger ved landsretterne

Print Print
11-11-2014

 

Landsretterne afholder informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en stilling som konstitueret landsdommer. Møderne afholdes 11. marts 2015 kl. 16.00 i henholdsvis Østre og Vestre Landsret.

Der er frist for tilmelding hos landsretterne 6. marts 2015.