Øvethedserklæring

Print Print
28-05-2013


Højesteret og landsretterne er blevet enige om, at der til brug for udstedelse af øvethedserklæring kan indgå fem sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller for en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sagerne kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for femårs perioden.

Det er herved en forudsætning, at Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed til vedkommende landsretspræsident afgiver erklæring om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde.
Læs mere om de opdaterede retningslinjer for udstedelse af øvethederklæring her.

 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2013/oevethedserklaeringer.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.