gå-hjem møder i fogedretterne

Print Print
17-01-2013

Gå-hjem møderne ”Det Gode Fogedmøde” og obligatorisk efteruddannelse

I den kommende tid afholdes der en række gå-hjem møder ved de lokale fogedretter. Se nærmere om tid, sted og indhold (tilmeldingsfristen var 21.12.2012) i vores nyhed fra 4. december 2012.

Idet omfang, at man som deltager vurderer, at det konkrete gå-hjem møde opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse, se her navnlig vores vejledning om fagligt niveau og varighed, vil man selv skulle medtage udfyldt kursusbevis med henblik på underskrift fra fogedrettens repræsentant ved mødets afslutning.

Du finder vores paradigma på kursusbevis her, som du kan udfylde elektronisk, printe og medbringe på dagen.