Spørgeskema om internationale sager

Print Print
18-01-2013

Justitsministeriets Procesretskontor har bedt Advokatsamfundet hjælpe med at distribuere et spørgeskema til advokater, der arbejder med internationale sager.
Det omhandler anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på verdensplan på det civil- og handelsretlige område. Formålet med skemaet er at forberede de drøftelser, man i EU ønsker at indlede med stater uden for EU-samarbejdet.
Hvis du ønsker at besvare spørgeskemaet, kan du finde det her.
Det udfyldte spørgeskema sendes direkte til Kommissionen på følgende e-mailsadresse, som også fremgår af materialet: JUST-CIVIL-COOP@ec.europa.eu