Udlevering af oplysninger efter skattekontrolloven

Print Print
14-03-2013

 

SKATs henvendelser til advokater om udlevering af oplysninger efter skattekontrolloven

Advokatrådet har igennem en periode modtaget en række henvendelser fra advokater, der ønsker rådgivning i forbindelse med, at SKAT henvender sig og anmoder advokaterne om at udlevere oplysninger vedrørende deres klienter.
Problemstillingen er bl.a. omtalt i en artikel i Advokaten nr. 10 fra 2012.
Herudover har Advokatrådets Skatteudvalg i forbindelse med en konkret henvendelse udtalt sig omkring skattekontrollovens § 8 G.

Advokatrådets udtalelse

Udtalelse om god advokatskik