Særlig for advokater på domstol.dk

Print Print
01-05-2013


Informationer til advokater, der fører sager ved byretterne, er nu samlet et sted på www.domstol.dk.
De fælles vejledninger og informationer er et led i domstolenes arbejde med at afstemme forventninger med brugerne og skabe mere ensartethed i opgaveløsningen på tværs af retterne. På den nye advokatindgang findes også links til informationer, som er relevante for advokater, der fører sager ved de overordnede retter.

Læs mere på http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/TILDIGDERER/ADVOKAT/Pages/default.aspx