Lovforslag om forhøjelse af appelgrænser

Print Print
02-10-2013


I sin skriftlige redegørelse fremlagde Statsministeren ved Folketingets åbning den 1. oktober en omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte.
Det fremgår blandt andet, at lovforslaget, der skal gennemføre Effektiviseringsudvalgets forslag bl.a. om en højere appelgrænse, fremsættes i løbet af oktober måned.

Se hele Lovprogrammet her