Nye måltal for sagsafviklingen i Østre Landsret

Print Print
20-06-2013


Begge landsretter har gennem de seneste tre år oplevet en stigning i tilgangen af sager, hvilket i sammenhæng med en reduktion af dommerantallet desværre har medført voksende sagsbunker og længere sagsbehandlingstider. Landsretterne kan ikke opfylde de eksisterende målsætninger for sagsbehandlingstider. I begge landsretter er der opstillet nye, mere realistiske målsætninger for den kommende tid. Måltallene for Østre Landsret gældende fra 1. juli 2013 fremgår af oversigten.

1. instans sager (henvist efter reformen)

- Andel afgjort under 12 mdr.

25 %

- Andel afgjort under 18 mdr.

50 %

Almindelige ankesager, inkl. småsager

- Andel afgjort under 9 mdr.

30 %

- Andel afgjort under 12 mdr.

60 %

Familieretssager

- Andel afgjort under 4 mdr.

55 %

- Andel afgjort under 6 mdr.

85 %

Civile kæremål (alle sager)

- Andel afgjort under 6 uger

65 %

- Andel afgjort under 3 mdr.

80 %