Klientkontoerklæring for 2012

Print Print
10-01-2013

Husk at indgive klientkontoerklæring for 2012

Alle beskikkelseshavende advokater skal årligt indsende klientkontoerklæring til Advokatsamfundet. Endvidere skal advokatvirksomheder, der drives i kapitalselskabsform indgive klientkontoerklæring. Fristen for at indgive klientkontoerklæring for 2012 er fastsat til 31. marts 2013.

Alle advokater og advokatselskaber modtager i løbet af januar et brev, der indeholder nærmere instruktion om, hvordan indgivelse af klientkontoerklæring finder sted. Selve indgivelsen foregår elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemId. Du kan finde yderligere vejledning til indsendelse af klientkontoerklæring på Advokatsamfundets hjemmeside.