Kandidater til stillingen som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved Patentdomstolen

Print Print
24-09-2013

 

Den forberedende komité, som har til opgave at gøre den fælles patentdomstol operationel og klar til ikrafttrædelse, har fredag den 20. september 2013 på sin hjemmeside publiceret et såkaldt ’Call for Expression of Interests of Candidate Judges of the future UPC’, som henvender sig til personer, som måtte ønske på sigt at bestride en stilling som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved den fremtidige fælles patentdomstol. Svarfristen er den 15. november 2013.

Opslaget samt ’Rules of pre-selection procedure’ og andre praktiske oplysninger kan ses på  www.unified-patent-court.org/news