Opslag: Advokater til Flygtningenævnet

Print Print
08-08-2013

Advokatrådet har modtaget anmodning fra Flygtningenævnets gruppe af advokatmedlemmer, om at pege på nye medlemmer til gruppen. To medlemmer er for nyligt fratrådt, og der er nu behov for supplerende kræfter.

Mødeaktiviteten må forventes at være 2-3 heldagsmøder om måneden, dog med periodevise udsving. Vederlaget til advokatmedlemmerne af Flygtningenævnet udgør ca. kr. 9500,- per heldagsmøde.

Interesserede advokater bedes indsende ansøgning vedlagt CV til Advokatsamfundet senest den 20. august 2013. Ansøgningerne bedes sendt pr. email til hfe@advokatsamfundet.dk. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens faglige kompetencer og relevante erfaring. Som led i udvælgelsen, vil der endvidere blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinærsager vedrørende ansøgerne. Alle ansøgere modtager besked om den endelige indstilling.