Advokatrådet til Folkemøde på Bornholm 2013

Print Print
28-05-2013


Alle landets advokater er igen i år repræsenteret på Bornholm, når op til 60.000 deltagere forventes at deltage på Folkemøde 2013.
Der er alt fra gratis juridisk skadestue i form af Advokatvagter, debat om undervisning af eleverne på ungdomsuddannelserne, konfliktråd, mediation til flere processpil på programmet, når Advokatrådet 13. juni slår teltdørene op for et fuldt program på Folkemødet.
Det 18 kvadratmeter store telt er fra morgen til aften fyldt med arrangementer, som sker i tæt og formaliseret samarbejde med Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Det kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder og ikke mindst de bornholmske advokater, der alle bakker op om projektet.
Vi opfordrer alle til at komme forbi og deltage i aktiviteterne for at få indblik i både retsvæsen og retssikkerhed.

For mere information kontakt Hanne Hauerslev, tlf. 20 47 66 99 eller Maria Hjorth, tlf. 22 61 71 02.

Torsdag den 13. juni kl. 16-19
Advokatvagt: Skatteretlig skadestue
Advokaterne Jan Steen Hansen, Robert Mikelsons og Kim Pedersen er skatteretsadvokater og medlem af Advokatrådets Skatteretsudvalg. De stiller deres viden til rådighed i en særlig advokatvagt, hvor der er fokus på skatteretslige spørgsmål – også de mere komplicerede af slagsen.

Fredag den 14. juni kl. 9-11
Advokatvagt: Gratis juridisk skadestue

Hvem skal betale, når den nyerhvervede lejlighed viser sig at gemme på en kæmpe fugtskade? Kan forældre gøre blot nogle af børnene arveløse? Hvordan er reglerne om forældremyndighed ved skilsmisse?  Advokatrådet stiller i samarbejde med de bornholmske advokater deres viden til rådighed i en juridisk skadestue, hvor ingen juridiske spørgsmål er for små til et godt råd.

Fredag den 14. juni kl. 9-11
Filmvisning, debat: Bare rolig, der sker ikke noget – eller gør der?
Lov og ret skal være almen dannelse, mener Advokatrådet og Danmarks Domstole, som har nyt, interaktivt skolemateriale til både folkeskolens elever og gymnasierne. Sammen inviterer vi indenfor til en film, der er optaget af skoleelever og omhandler et gaderøveri mellem unge og den efterfølgende retssag. Undervejs får tilhørerne lejlighed til at give deres bud på dommens resultat. Filmen er fiktiv og tiltalte, vidner og forurettede er skoleelever, mens dommer, anklager og forsvarer er den ægte vare. Debat med deltagelse af blandt andre repræsentanter fra Danmarks Domstole, Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd. Danmarks Domstole og Advokatrådet præsenterer undervisningsmaterialer. Advokat Pernille Backhausen fortæller om et nyt gratis tilbud til gymnasierne, hvor en advokat kommer ud og diskuterer ret og retfærdighed med eleverne.

Fredag den 14. juni kl. 12.30-14.30
Debat: Folkedomstolen
Tiltalte og forurettede er skuespillere – anklager, forsvarer og dommer er den ægte vare. I denne sag træffes afgørelsen imidlertid ikke af dommeren, men af Folketingets retsordførere, der som nævninge skal tage stilling til både, om tiltalte skal straffes, og om han skal udvises. Kom og vær med i diskussionen i en sag, som her er fiktiv, men som er dagligdag ved de danske domstole, og som optager den offentlige debat. Udlændingeloven er de senere år ændret op mod 50 gange og anses af flere for strammere end nogensinde. Den, der får en dom for en alvorlig lovovertrædelse, bliver udvist af landet, med mindre der er tungtvejende personlige hensyn der gør, at den dømte kan blive i landet. Arrangeret i samarbejde med Danmarks Domstole.

Fredag 14. juni 16.30 til 17.30
Debat: Farvel og utak!
De danske udvisningsregler har de seneste år været genstand for stor debat, i lyset opsigtvækkende sager mod kriminelle udlændinge i Danmark, som eksempelvis bandelederen Fez Fez. Det har ført til et politisk ønske om at udvise flere. Kun hvis en udvisning ’med sikkerhed’ er i strid med internationale konventioner, skal udvisningen være betinget, lyder ønsket. Samtidig sidder der mennesker på tålt ophold, der er udvist, men som ikke kan sendes til deres hjemland på grund af risiko for dødsstraf, tortur og anden umenneskelig behandling. Men hvor går grænserne? Hvornår kan Danmark udvise kriminelle udlændige, uden at menneskerettighederne overtrædes? Og hvad skal man stille op, med de personer, som i årevis er fanget i ingenmandsland på tålt ophold?
Advokat Pernille Backhausen, Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen tager debatten med politikerne.

Fredag den 14. juni kl. 18-19
Debat: Politiets konfliktråd i straffesager
Der er sket et røveri. En ung mand er dømt. Men tilbage står den forurettede, som er både chokeret og mærket for livet. Et konfliktråd giver de to mulighed for at tale konstruktivt sammen, hvis begge parter ønsker at deltage. Kom og oplev et fiktivt konfliktråd, hvor to skuespillere agerer gerningsmand og forurettede. Situationen er typisk i danske konfliktråd og det er en uvildig civil mægler, der er tilknyttet Bornholms Politikreds, som styrer mødet.
Arrangeret i samarbejde med Rigspolitiet.

Lørdag den 15. juni kl. 9-11
Advokatvagt: Gratis juridisk skadestue
Hvem skal betale, når den nyerhvervede lejlighed viser sig at gemme på en kæmpe fugtskade? Kan forældre gøre blot nogle af børnene arveløse? Hvordan er reglerne om forældremyndighed ved skilsmisse?  Advokatrådet stiller i samarbejde med de bornholmske advokater deres viden til rådighed i en juridisk skadestue, hvor ingen juridiske spørgsmål er for små til et godt råd.

Lørdag den 15. juni kl. 12.30-14.30
Debat: Far og mor i fogedretten

Sagen er fiktiv, og far og mor er her skuespillere, men advokaterne og fogeden er rigtige, og problemstillingen udspiller sig dagligt i fogedretterne ved Danmarks Domstole. Efterfølgende lejlighed til spørgsmål og debat med sagens professionelle aktører.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Domstole.

Lørdag den 15. juni kl. 16.30-18.00
Debat: Retsmægling – en alternativ konfliktløsning

Sagen er fiktiv, og naboerne er skuespillere, men retsmægleren og advokaterne er rigtige. Dommere og advokater kan som retsmæglere mange gange få sagens parter ført sammen og få dem til at løse en måske bitterlig konflikt helt uden dom. Efterfølgende lejlighed til spørgsmål og debat med sagens professionelle aktører.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Domstole.

Søndag den 16. juni kl. 9-11
Advokatvagt: Gratis juridisk skadestue

Hvem skal betale, når den nyerhvervede lejlighed viser sig at gemme på en kæmpe fugtskade? Kan forældre gøre blot nogle af børnene arveløse? Hvordan er reglerne om forældremyndighed ved skilsmisse?  Advokatrådet stiller i samarbejde med de bornholmske advokater deres viden til rådighed i en juridisk skadestue, hvor ingen juridiske spørgsmål er for små til et godt råd.

Søndag den 16. juni kl. 12-15
Advokatvagt: Gratis juridisk skadestue
Hvem skal betale, når den nyerhvervede lejlighed viser sig at gemme på en kæmpe fugtskade? Kan forældre gøre blot nogle af børnene arveløse? Hvordan er reglerne om forældremyndighed ved skilsmisse?  Advokatrådet stiller i samarbejde med de bornholmske advokater deres viden til rådighed i en juridisk skadestue, hvor ingen juridiske spørgsmål er for små til et godt råd.