Advokatnævnets beretning 2012

Print Print
06-06-2013

Advokatnævnet har netop afgivet sin årsberetning for 2012 til justitsministeren.
Årsberetningen viser, at Advokatnævnet er på rette spor, og at der har været en kraftig fremgang i sagsproduktionen i 2012. Antallet af afsluttede sager er således steget fra 577 i 2011 til 1.533 i 2012.
Det har samtidig betydet, at antallet af verserende sager er nedbragt med over 250 klagesager i forhold til 2011.

Læs Advokatnævnets årsberetning 2012 her.