Advokaten 9

Print Print
08-11-2013

http://adm.flipmaker.com/?key=0331ff353dd70eb96ba69b6733b799b0e348f9e2Skærpet straf – mindre retssikkerhed
Interessen for retssikkerhed har måttet vige pladsen for emner som job og økonomi hos politikere og medier i de senere år. Det har store konsekvenser for både tiltalte og indsatte. Det mener formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, der opfordrer kolleger til at være ekstra opmærksomme på de urimelige sager og kære dem.

Guide til dna som bevis
Dna-beviset er uden nærmere introduktion blevet præsenteret i de danske retssale ved behandling af straffesager. De juridisk uddannede aktører skal dermed forholde sig til et bevis, som baserer sig på biologi, genetik og sandsynlighedsberegning. Det er ikke altid uproblematisk. Få retsgenetikerens og dommerens guide til den retsgenetiske undersøgelser og de spørgsmål, som ofte kommer i retten.

Det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination
Kan arbejdsgivere give yngre medarbejdere mindre i pension end de ældre? Og kan det offentlige fastsætte en absolut aldersgrænse for rådighedsløn til tjenestemænd? De to spørgsmål har EU-Domstolen taget stilling til i helt nye domme, der har været ventet med spænding i Danmark.

Læs Advokaten her.