Advokaten 7

Print Print
17-09-2013

Markant flere korte frister de seneste fire år
Antallet af høringssager er steget markant de seneste år. Det samme gælder antallet af sager med korte høringsfrister. Det viser Advokatsamfundets undersøgelse over de seneste ti års udvikling i høringssagerne. De korte frister går ud over retssikkerheden, og Advokatrådet har derfor blandt andet kontaktet Folketingets formand for at finde en løsning. 

Strammere hvidvaskregler
Regler mod hvidvask bliver mere og mere vidtgående, og strammere regler er på vej. Der er en mistænkeliggørelse af advokater fra international side, som er helt ubegrundet, mener advokat, tidligere præsident for CCBE og nu formand for CCBE’s hvidvask-arbejdsgruppe, Anne Birgitte Gammeljord, der arbejder for, at reglerne er proportionale med problemets omfang.

Historien bag den ny klagestruktur
Ved årsskiftet bliver klagestrukturen på skatteområdet grundlæggende ændret, efter at Folketinget vedtog en lovændring i juni. Men hvordan var processen bag ændringen, og hvad betyder det i praksis? Få hele historien – fra høringsfasen til vedtagelsen af lovforslaget, som vækker bekymring hos Advokatrådet.  

Globale forskelle i patentregler
Brands og patenter spiller en stadig stigende rolle for virksomheders placering på markedet. Det er derfor afgørende, at de får sikret deres rettigheder. Men det kan være ganske uoverskueligt, da reglerne er meget forskellige på verdensplan. Den europæiske patentreform søger nu at sikre ens regler i Europa. 

Læs Advokaten her.