Advokaten 6

Print Print
15-08-2013

Karriere med kappe
Hvad tænker dommeren? Og hvad foregår der egentlig bag de lukkede døre under en votering? Hvor vigtigt er det at skære en sag til? Hvert år får advokater mulighed for at komme på den anden side af skranken, når de ifører sig kappe og sætter sig i dommerens stol. For nogle bliver det et nyt karrierespor, for andre bliver det en uvurderlig efteruddannelse i, hvordan arbejdet i retten foregår. To dommere og en advokat fortæller om deres karriere med kappe.

Den dag livet tog en ny drejning
Offer og gerningsmand sidder over for hinanden. De taler om forbrydelsen.  Vender dagen, hvor livet tog en ny og uventet drejning. Fortæller om de følelser og tanker det førte med sig. I konfliktråd får både offer og gerningsmand mulighed for at høre hinandens historier. Det skaber større forståelse på begge sider. 

Straffelovgivning som symbolpolitik
Om få måneder er det tyve år siden, at Maastricht-Traktaten trådte i kraft. En væsentlig nydannelse med traktaten var EU’s kompetence til at fastsætte strafferetlige regler. I begyndelsen gik det trægt, men fra og med Amsterdam- Traktaten i 1999 tog EU’s strafferetlige lovgivningsarbejde for alvor fart. Men hvad har det strafferetlige samarbejde så bragt? 

Medicin til tredje verdens lande
Fra sit kontor i villaen i Birkerød styrer advokat Hans Frederik Dydensborg en konstant strøm af medicin og hospitalsudstyr fra Danmark til lande som Benin, Afghanistan og Nepal. Det er en lille indsats, som gør en enorm forskel, mener han.

Læs Advokaten 6 her.