Advokaten 5

Print Print
18-06-2013

Fire nye rødder
Arbejdet i Advokatrådet handler om at bevare tilliden til advokater i samfundet og at sikre borgernes retssikkerhed. Det er der enighed om blandt de fire nye medlemmer af Advokatrådet, der hen over foråret er valgt i tre af de otte kredsbestyrelser rundt i landet. De fire skal nu være med til at forme opgaverne for den kommende rådsperiode, der også vil have fokus på at søsætte projekter til gavn for samfundet.

Advokatrådets Journalistpris gik til Politiken-journalist
For anden gang har Advokatrådet uddelt Journalistprisen, som er fostret i lyset af Advokatsamfundets arbejde med at få sat fokus på medierne som positive medspillere i den retspolitiske debat. Prisen på 20.000 kroner gik til journalist Bo Maltesen, Politiken.

Generationen der skal få dansk voldgift på verdenskortet
Der skal større fokus på voldgift til løsning af erhvervstvister. Det er budskabet fra den nystiftede forening, Young Arbitrators Copenhagen, der i maj afholdt første møde i foreningen hos Lett.

På cykel ud til klienterne
Bettina Normann Petersen mener, at alle skal have nem adgang til en advokat. Derfor har hun skruet ned for sin timepris og cykler rundt i København og giver førstehjælp til mennesker, der er kommet i klemme. Hun har netop modtaget Sagførernes Auktioners Legat for engagement og unik idé.

Læs Advokaten 5 her.