Advokaten 10

Print Print
12-12-2013

Advokatetik – på dydens smalle sti
Hvor går grænsen for moral og etik, når advokaten rådgiver klienter? Er det nok at holde sig inden for lovens rammer, hvis advokatens egen moral kommer under pres? Fire advokater fortæller om deres syn på etik og moral. Læs om baggrunden for Advokatrådets etiske retningslinjer, om vigtigheden af hele tiden at stille skarpt på reglerne, om håndtering af etik i forbindelse med fusion og om at tage ansvar for at være rollemodel.

Europæisk patentaftale kan betyde flere søgsmål mod danske virksomheder
Små og mellemstore virksomheder kan få svært ved at forsvare sig mod påståede krænkelser af patenter, hvis der ikke tages realistiske hensyn til deres muligheder i det kommende fælles europæiske processystem. Sådan lyder det fra Advokatrådets og Danske Advokaters talsmand på spørgsmål om EU’s patentpakke.  

På fisketur hos modparten
Danske virksomheder, der har aftalt dansk værneting i alle sine kontrakter, kan ikke forvente at være fredet for de amerikanske Discovery-regler. Den amerikanske kontraktpart kan fortsat anlægge sag i USA. Få indblik i, hvordan reglerne giver parterne mulighed for at fiske oplysninger hos hinanden.

Læs Advokaten her.