Adgang til Anklagemyndighedens Vidensbase

Print Print
15-04-2013

Adgang til Anklagemyndighedens Vidensbase

Dele af Anklagemyndighedens Vidensbase er fra april 2013 blevet offentliggjort på www.anklagemyndigheden.dk. Her kan alle interesserede nu søge og finde Rigsadvokat Meddelelser og Rigsadvokaten Informerer mv., som nu er søgbare via en ny brugervenlig søgefunktionalitet.

Med lanceringen af Vidensbasen har anklagemyndigheden offentliggjort det materiale, der tidligere har været tilgængeligt på www.rigsadvokaten.dk, samt en række yderligere dokumenter i form af redegørelser, praksisoversigte, historiske udgaver af Rigsadvokat Meddelelser mv.

En ny søgefunktionalitet gør det ifølge anklagemyndigheden muligt nemt og hurtigt at søge relevante dokumenter frem ved fritekstsøgninger eller ved brug af automatiske forslag til emnesøgninger.

Anklagemyndigheden oplyser, at Vidensbasen inden sommerferien 2013 vil blive udbygget med yderligere materiale, herunder en samling af retspraksis på en række områder.