Karriere i Advokatsamfundets Sekretariat

Print Print


Advokatsamfundet er dagsordenssættende om væsentlige retssikkerhedsmæssige forhold og spiller en vigtigt samfundsmæssig rolle, som vi varetager med stolthed. Derfor ligger det os meget på sinde, at også kommende medarbejdere bliver lige så stolte, over at være med til at sikre tilliden til advokater og at bidrage til at sikre alle danskere et velfungerende retssamfund.
Det sker blandt andet ved, at opgavevaretagelsen er på et højt fagligt niveau og ved at tilbyde arbejdsopgaver, der er varierende og ansvarsfulde.

Strategisk kompetenceudvikling
Vi tilbyder og tilskynder at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt – og til at de har lyst til at bidrage til udviklingen af Advokatsamfundet.
For mange medarbejdere vil ansættelse i Advokatsamfundets sekretariat i en årrække medføre muligheder for at erhverve sig kompetencer og erfaring, som kan anvendes i en lang række andre job - og på den måde hæve sin markedsværdi på jobmarkedet. Det mener vi er vigtigt at kunne bidrage til, og derfor søger vi altid ambitiøse medarbejdere, der har lyst og talent for at udvikle deres kompetencer - blandt andet hos os.
I Advokatsamfundet arbejder vi med kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv. Det vil sige, at medarbejdernes udvikling forankres i organisationens daglige og fremtidige opgaveløsning. Samtidig lægger vi vægt på at kompetenceudviklingen understøtter sekretariatets værdier og kultur.

Kompetenceudvikling
Advokatsamfundet arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Det betyder, at vi i dagligdagen arbejder med planlægning, gennemførelse og opfølgning af kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.
Et led i at være systematisk er at holde årlige, tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor der opstilles individuelle udviklingsmål, som der efterfølgende følges op på.

For jurister er der mulighed for:

  • Advokatuddannelsen
    Advokatsamfundets Sekretariat ser positivt på at juridiske medarbejdere følger den teoretiske del af advokatuddannelsen, og efter en konkret vurdering tilbyder vi uddannelsen til flest mulige juridiske medarbejdere. Medarbejderen kan dog ikke forvente at opnå beskikkelse. Vi autoriserer ikke fuldmægtige, men vil gerne bidrage til, at medarbejderen kan deltage i en retssagsprøve.
  • Obligatorisk efteruddannelse
    For de jurister, der enten som autoriserede advokatfuldmægtige eller advokater er omfattet af reglerne om obligatorisk efteruddannelse, vil det indgå i fastlæggelsen af de kurser mv., der skal indgå i den enkeltes kompetenceudvikling, sådan at aktiviteterne i videst mulig omfang kan tælle med som obligatorisk efteruddannelse.