Leaflets, reports and rule of law programme

Print Print

 
Lengthy leaflet on the Danish Bar and Law Society with detailed information on the 2007 legal reform (2009) - please read

Short leaflet on the Danish Bar and Society - please read

Rule of Law Programme (2009) - please read

Leaflet on the Centre of Law and Justice (2009) - please read

Leaflet on remanded custody in various languages - please read

* Arabic
* English
* Italian
* French
* Spanish
* Turkish
* German
* Polish
* Lithuasia
* Russian
* Rumania
* Farsi
*Urdu

Karnov introduces stature book in English (Karnov online)
Karnov Law er en let tilgængelig samling af engelske oversættelser af udvalgte danske love. I første omgang er seks love oversat – og flere er på vej.

I 2012 gennemførte Karnov en undersøgelse, som viste, at landets jurister har stort behov for engelske oversættelser af danske love. En naturlig følge af den øgede internationalisering og globalisering, hvor engelsk fylder mere og mere også som forhandlingssprog i erhvervslivet.

Med Karnov Law bliver behovet for opdaterede, juridisk kvalitetssikrede oversættelser opfyldt. Det betyder, at alle jurister og revisorer, som er afhængige af at skulle anvende dele af dansk lov på engelsk, kan spare tid og ressourcer – og samtidigt vide, at den oversættelse, de anvender, er fejlfri og helt opdateret.

I arbejdet med udformningen af Karnov Law har Karnov Group har allieret sig med en række erfarne eksperter på området. De tilknyttede translatører er specialister i oversættelse af juridisk engelsk og den juridiske bistand er forestået af Lars Lindencrone Petersen (http://www.youtube.com/user/KarnovGroup), som sikrer den røde tråd mellem oversættelserne. Herudover er oversættelserne af erhvervslejeloven og konkursloven udgivet i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun.

Med Karnov Law får man adgang til oversættelserne på lov- og paragrafniveau. Fra Karnov Online springer man direkte til den engelske udgave af hele loven eller en specifik paragraf – og ved hjælp af Time Travel funktionen har man adgang til de tidligere og kommende versioner af oversættelsen på lov- og paragrafniveau. Lovene er konsoliderede med de nyeste lovændringer, og opdateringerne foregår løbende.

Følgende love er på nuværende tidspunkt tilgængelige via vores online tjenester:

· Selskabsloven/The Danish Companies Act
· Lov om finansiel virksomhed / The Danish Financial Business Act
· Konkursloven / The Danish Bankruptcy Act
· Funktionærloven / The Danish Salaried Employees Act
· Erhvervslejeloven / The Danish Business Lease Act
· Retsplejeloven i uddrag / The Danish Administration of Justice Act (excerpts)

Kontakt venligst Author & Content Programme Manager Anne Dorthe Jessen på tlf. 3374073 for yderligere information.

Læs mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English/Publications/Leaflets reports and rule of law programme.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.