Tilsyn

Print Print

Afdelingens opgaver er:

  • at tage advokatfaglige initiativer 
  • at bidrage med faglige input til Advokatsamfundets nyhedsbreve og bladet Advokaten
  • at yde telefonisk rådgivning om forståelsen af god advokatskik over for advokater og borgere 
  • at varetage tilsynet med advokater, bl.a. i forhold til reglerne om obligatorisk efteruddannelse, advokaternes håndtering af klienternes penge (klientkontovedtægten) og god advokatskik i øvrigt
  • at forestå det udkørende tilsyn med advokatfirmaer og virksomheds-/organisationsansatte advokater 
  • at udarbejde forslag til hvordan responsumsager skal afgøres.
    Responsumsager er spørgsmål fra medlemmer eller domstole om salærer og god advokatskik. De behandles i Responsumudvalget.
  • at varetage alle spørgsmål om advokaters grund- og efteruddannelse, herunder tilrettelæggelsen og gennemførelsen af advokatuddannelsen og advokateksamen mv.

 

Vi er følgende ansatte i Tilsyn:

Anne Høgenhaven Simony, specialkonsulent
Annette Løchte, sekretær
Birgit Thode, sekretær
Christian B. Beck, specialkonsulent, advokat        
Gitte Skov, kursuskoordinator
Katja Emilie Kaarsbøl, stud.jur.
Lars Økjær Jørgensen, afdelingschef, advokat
Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, kursuskoordinator
Lise Ravnkilde, advokat
Maja Lykke Arnhild, specialkonsulent
Maria Ljørring Rasmussen, stud.jur.
Martin Korp Jensen, chefkonsulent
Pernille Ekman, souschef, advokat