Tilsyn

Print Print

Afdelingens opgaver er:

  • at tage advokatfaglige initiativer 
  • at bidrage med faglige input til Advokatsamfundets nyhedsbreve og bladet Advokaten
  • at yde telefonisk rådgivning om forståelsen af god advokatskik over for advokater og borgere 
  • at varetage tilsynet med advokater, bl.a. i forhold til reglerne om obligatorisk efteruddannelse, advokaternes håndtering af klienternes penge (klientkontovedtægten) og god advokatskik i øvrigt
  • at forestå det udkørende tilsyn med advokatfirmaer og virksomheds-/organisationsansatte advokater 
  • at udarbejde forslag til hvordan responsumsager skal afgøres.
    Responsumsager er spørgsmål fra medlemmer eller domstole om salærer og god advokatskik. De behandles i Responsumudvalget.
  • at varetage alle spørgsmål om advokaters grund- og efteruddannelse, herunder tilrettelæggelsen og gennemførelsen af advokatuddannelsen og advokateksamen mv.

 

Vi er følgende ansatte i Tilsyn:

Anne Høgenhaven Simony, specialkonsulent
Annette Løchte, sekretær
Birgit Thode, sekretær
Christian B. Beck, specialkonsulent, advokat        
Gitte Skov, kursuskoordinator
Kari Grøn Skovgaard, chefkonsulent
Katja Emilie Kaarsbøl, stud.jur.
Lars Økjær Jørgensen, afdelingschef, advokat
Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, kursuskoordinator
Lise Ravnkilde, advokat
Maja Lykke Arnhild, specialkonsulent
Maria Ljørring Rasmussen, stud.jur.
Martin Korp Jensen, chefkonsulent
Pernille Ekman, souschef, advokat