Tilsyn 2

Print Print

Afdelingens arbejdsområder er:

  • Tilsyn
  • Advokatrådet, herunder tilrettelæggelse og afvikling af rådsmøder samt Advokatmødet
  • GDPR
  • Hvidvask
  • Forsikring og garanti
  • Whistleblower-ordningen
  • Internationalt arbejde, inkl. CCBE og IBA
  • Strafferetsudvalget
  • Procesretsudvalget
  • Responsumudvalget  

Vi er følgende ansatte i Tilsyn 2:

Anne Høgenhaven Simony, specialkonsulent
Caroline Jerver Asmussen, juridisk konsulent
Christian B. Beck, chefkonsulent, advokat
Ida Søholm, head of international relations
Karina Winther, specialkonsulent
Kirstine Mejer-Warnich, specialkonsulent
Lena Borchali, stud.jur.
Lise Krüger Andersen, afdelingschef
Mai Frisk Steffensen, specialkonsulent
Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
Nanna Schaufuss, specialkonsulent
Pernille Slots Lysgaard, erhvervs-ph.d.
Serkan Özdemir, stud.jur.