Strategi

Print Print

Afdelingens opgaver er:
  • intern og ekstern kommunikation, herunder Advokaten, hjemmesiden, nyhedsbreve mv.
  • tilrettelæggelse og afvikling af Advokatrådets møder, betjening af rådsmedlemmer, herunder formandskab mv.
  • forberedelse og implementering af Advokatrådets strategiske planlægning, udformning af nye indsatsområder mv.
  • planlægning af større arrangementer som Advokatmødet, Årsfesten for nye advokater, Center for Lov og Ret, betjeningen af advokatkredsene, Fællessamlingen mv. 


Vi er følgende ansatte i Strategi:

Alexander Heesche Andersen, juridisk konsulent
Cecilia Vinh, stud.jur.
Hanne Hauerslev, kommunikationschef
Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
Henriette Fagerberg Erichsen, sekretær
Ida Søholm, head of international relations
Isabel Fluxá Rosado, kommunikationskonsulent
Lene Kragelund, chefkonsulent
Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
Nina Gundlach Jørgensen, direktionssekretær
Sabrina Faye Paulmann, direktionssekretær (barsel)
Tine Østergård, kommunikationskonsulent (barsel)