Sekretariatets værdier

Print Print

 
Sekretariatets værdier 

  • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
  • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
  • Vi møder hinanden med tillid og respekt

Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet. Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Sekretariatet/SekretariatsMission.aspx - d. 23-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.