Sekretariatets værdier

Print Print

 
Sekretariatets værdier 

  • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
  • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
  • Vi møder hinanden med tillid og respekt

Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet. Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger.