Advokatsamfundets historie

Print Print


RETSSIKKERHED, UAFHÆNGIGHED OG INTEGRITET

Advokatsamfundet, som det kendes i dag, blev etableret i 1919. Men Advokatsamfundets historie går helt tilbage til 1886, da den danske Sagførerforening blev oprettet. Med inspiration fra England, Tyskland og Frankrig har foreningen som sit mål at sikre danske sagføreres anseelse og uafhængighed fra stat og myndigheder.
Med retsplejelovens vedtagelse i 1916 blev det besluttet, at der skulle være en samlet landsdækkende forening for danske advokater. I samme omgang blev Sagførerforeningens hovedbestyrelse, Sagførerrådet, oprettet.
Nogle år senere ændrede den danske Sagførerforening navn til det danske Sagførersamfund, og det bliver foreslået, at alle danske advokater skulle være lovpligtige medlemmer. Det var dog ikke alle  advokater, der var tilhængere af forslaget. Forskellige oppositionsgrupper blev dannet og ikke mindst det tvungne medlemskab og størrelsen på medlemskontingentet var stridspunkter.  Efter at have taget hensyn til de kritiske røster, stadfæstede Justitsministeriet i 1933 vedtægterne for det danske Sagførersamfund. Samme år blev Sagførernævnet dannet for at behandle sager om advokater, der har tilsidesat god advokatskik.
I 1958 betyder en lovændring, at alle danske sagførere nu kaldes advokater. Derfor skifter Sagførerforeningens instanser også navn, og har siden været kendt som Advokatnævnet, Advokatrådet og Advokatsamfundet.
Siden 1971 har Advokatsamfundet hørt hjemme i ‘Advokaternes Hus‘ i Kronprinsessegade 28 i København. Købet af ejendommen blev delvist finansieret af landets advokater i form af både gaver og køb af seks procents partialobligationer på 5.000 og 10.000 kroner. På trods af den beskedne forrentning var der stor opbakning til projektet. En anonym advokat skænkede tilmed 50.000 kroner, ligesom der også blev søgt fondsmidler til købet.
Ejendommen er opført af arkitekt J.H. Rawert og stod færdig i 1807. Huset blev fredet i 1945 og blev i forbindelse med Advokatsamfundets overtagelse ombygget af arkitekturprofessor Hans Erling Langkilde. 
Selvom der er sket meget siden begyndelsen, er værdierne de samme i Advokatsamfundet. Vi arbejder stadig på et politisk neutralt grundlag og for at sikre landets advokater uafhængighed og integritet.
Gennem vores daglige arbejde giver vi vores værdier videre til kommende generationer af advokater, og vi arbejder med respekt for vores historie – og for den fremtid, vi er en del af.