Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering - sagsnr. 2020-4082

Print Print
11-02-2021