Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse - sagsnr. 2020-3955

Print Print
21-01-2021